YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 20.8 trang 64 SBT Vật lý 6

Bài tập 20.8 trang 64 SBT Vật lý 6

Khi tăng nhiệt độ của một lượng khí đựng trong bình kín làm bằng inva ( một chất rắn hầu như không dãn nỡ vì nhiệt), thì đại lượng nào sau đây của nó thay đổi?

A. khối lượng riêng

B. khối lượng

C. thể tích

D. cả ba phương án A, B, C đều sai 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn D

Khi tăng nhiệt độ của một lượng khí đựng trong bình kín làm bằng inva ( một chất rắn hầu như không dãn nỡ vì nhiệt) thì thể tích, khối lượng và khối lượng riêng hầu như không đổi.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.8 trang 64 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF