YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 20.11 trang 65 SBT Vật lý 6

Bài tập 20.11 trang 65 SBT Vật lý 6

Thí nghiệm vẽ ở hình 20.6 dùng để xác định xem thể tích của không khí tăng thêm bao nhiêu so với thể tích ban đầu khi nhiệt độ của nó tăng thêm 1°C. Giá trị này là α = ΔV/Vo , trong đó ΔV là độ tăng thể tích của không khí, Vo là thể tích ban đầu của nó. Biết thể tích không khí ở nhiệt độ ban đầu là 100cm3, ĐCNN của ống thủy tinh là 0,5cm3. Hãy dựa vào thí nghiệm trong hình để xác định α.

Giải SBT Vật Lí 6 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 6

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giọt nước dịch 7 độ chia vậy độ tăng thể tích:

∆VT = 7.0,5 = 3,5cm3

Độ tăng cho 1°C là:

ΔV = 3,5cm3/9,5 = 0,3684cm3

Vậy: 

\(\begin{array}{l} \alpha = \frac{{{\rm{\Delta }}V}}{{{V_0}}} = \frac{{0,3684}}{{100}}\\ = 0,003684 \approx \frac{1}{{273}} \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.11 trang 65 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF