ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 20.10 trang 65 SBT Vật lý 6

Bài tập 20.10 trang 65 SBT Vật lý 6

Câu nào sau đây nói về sự nở vì nhiệt của các chất khí oxi, hidro và cacbonic là đúng khi làm thí nghiệm như mô tả ở bài 20.9 với các chất khí này?

A. Hiđro nở vì nhiệt nhiều nhất

B. cacbonic nở vì nhiệt ít nhất

C. oxi nở vì nhiệt ít hơn hiđro nhưng nhiều hơn cacbonic

D. cả ba chất đều nở vì nhiệt như nhau .

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn D.

Từ thí nghiệm như mô tả ở bài 20.9 về sự nở vì nhiệt của các chất khí ôxi, hiđrô và cácbôníc ta thấy cả ba chất đều nở vì nhiệt như nhau.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.10 trang 65 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1