YOMEDIA

Bài tập C3 trang 76 SGK Vật lý 6

Giải bài C3 tr 76 sách GK Lý lớp 6

Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến có thay đổi không? Đưởng biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C3

 • Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến không thay đổi .

 • Đưởng biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng nằm ngang

 

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C3 trang 76 SGK Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
 • Thanh Nguyên

  Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự đông đặc?
  A. Tuyết rơi
  B. Tương tự nhau
  C. Ngược nhau
  D. Trùng nhau

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • Hoa Lan

  1.Chất rắn bắt đầu nóng chảy ở nhiệt độ......

  2.Chất rắn này là...vì...

  3.Để đưa chất rắn từ 60*C tới nhiệt độ nóng chảy cần...

  4.Thời gian nóng chảy của chất rắn là....

  5.Sự đông dặc bắt dầu ở phút thứ...

  6.Thời gian đông dặc kéo dài.........

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
YOMEDIA