ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 24-15.11 trang 75 SBT Vật lý 6

Bài tập 24-15.11 trang 75 SBT Vật lý 6

Câu phát biểu nào sau đây là sai?

A. Đông đặc và nóng chảy là hai quá trình ngược nhau.

B. Một chất nóng chảy ở nhiệt độ nào thì cũng đông đặc ở nhiệt độ ấy.

C. Trong khi đang nóng chảy hoặc đông đặc, thì nhiệt độ của nhiều chất không thay đổi.

D. Cả ba câu trên đều sai. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn D

Câu phát biểu A, B, C đều đúng.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24-15.11 trang 75 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Ngoc Nga

  Câu 1: Nêu kết luận sự nở vì nhiệt của chất rắn,lỏng và chất khí. So sánh sự nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí

  Câu 2: Thế nào gọi là sự bay hơi?Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố nào?

  Câu 3: Thế nào gọi là sự ngưng tụ ?

  Câu 4: Thế nào gọi là sự nóng chảy ? Đặc điểm về nhiệt độ trong quá trình nóng chảy của chất rắn?

  Câu 5: Thế nào gọi là sự đông đặc ? Đặc điểm về nhiệt độ trong quá trình đông đặc ?

  Câu 6: Thế nào gọi là sự sôi ? Đặc điểm về nhiệt độ sôi?

  Làm bao nhiu cũng đc, nhiều nhất thì tick, cấm chép ở đâu !!! :)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Thanh Nguyên

  NHIỆT ĐỘ NÀO ĐỂ ĐO NHIỆT ĐỘ CỦA BĂNG PHIẾN  ĐANG NÓNG CHẢY

  Theo dõi (0) 19 Trả lời
 • My Le

  Có thể làm chì nóng chảy trong nước sôi được không? Tại sao?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1