YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 24-15.11 trang 75 SBT Vật lý 6

Bài tập 24-15.11 trang 75 SBT Vật lý 6

Câu phát biểu nào sau đây là sai?

A. Đông đặc và nóng chảy là hai quá trình ngược nhau.

B. Một chất nóng chảy ở nhiệt độ nào thì cũng đông đặc ở nhiệt độ ấy.

C. Trong khi đang nóng chảy hoặc đông đặc, thì nhiệt độ của nhiều chất không thay đổi.

D. Cả ba câu trên đều sai. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn D

Câu phát biểu A, B, C đều đúng.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24-15.11 trang 75 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF