ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 24-15.7 trang 74 SBT Vật lý 6

Bài tập 24-15.7 trang 74 SBT Vật lý 6

Có khoảng 98 % nước trên bề mặt Trái Đất tồn tại là thể lỏng và khoảng 2% tổn tại ở thể rắn. Hãy giải thích tại sao có sự chênh lệch lớn như thế? 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì nhiệt độ ở phần lớn bề mặt Trái Đất lớn hơn nhiệt độ đông đặc của nước. Mặt khác khi nhiệt độ hạ thấp xuống dưới nhiệt độ đông đặc thì cũng chi có lớp nước ở trên đông đặc còn ở dưới nước vẫn ở thể lỏng (xem giải thích ở bài sự nở vì nhiệt của chất lỏng).

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24-15.7 trang 74 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Trần Bảo Việt

  vì sao khi con người ở trong nhiệt độ 60 độ C sẽ không bị bỏng, còn khi chạmào nước 80 độ C ta sẽ bị bỏng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lan Ha

  Hãy vẽ đề thị và trình bày sự nóng chảy của băng phiến.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ HKII

  Câu 1: Hình vẽ bên là đường biểu diễn sự thau đổi nhiệt độ theo thời gian của nước đá, quan sát hình vẽ và cho biết:

  Bài tập Toána) Nhiệt độ nào thì nước đá bắt đầu nóng chảy?

  b)Thời gian nóng chảy của nước đá kéo dài bao nhiêu?

  c)Nước đá tồn tại ở thể rắn trong khoảng thời gian nào?

  Câu 2:

  a) Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào những yếu tố nào?

  b) Tại sao khi trồng mía người ta phải chặt bớt lá?

  Câu 3:

  So sánh sự giống và khác nhau về sự nở vì nhiệt của các chất: rắn, lỏng,khí.

  Câu 4:

  40°C=..................°F

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1