YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 24-15.6 trang 73 SBT Vật lý 6

Bài tập 24-15.6 trang 73 SBT Vật lý 6

Hình 24-25. 1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun nóng một chất rắn.

1. Ở nhiệt độ nào chât rắn bắt đầu nóng chảy?

2. Chất rắn này là chất gì?

3. Để đun chất rắn từ 60°c tới nhiệt độ nóng chảy cần bao nhiêu thời gian?

4. Thời gian nóng chảy của chất rắn là bao nhiêu phút?

5. Sự đông đặc bắt đầu vào phút thứ mấy?

6. Thời gian đông đặc kéo dài bao nhiêu phút? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

1. Ở nhiệt độ chất rắn bắt đầu nóng chảy: 80°C

2. Chất rắn này là: Băng phiến.

3. Để đun chất rắn từ 60°c tới nhiệt độ nóng chảy cần 4 phút.

4. Thời gian nóng chảy của chất rắn là 2 phút

5. Sự đông đặc bắt đầu vào phút thứ 13.

6. Thời gian đông đặc kéo dài 5 phút.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24-15.6 trang 73 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF