YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 24-15.4 trang 73 SBT Vật lý 6

Bài tập 24-15.4 trang 73 SBT Vật lý 6

Bỏ vài cục nước đá lấy từ trong tủ lạnh vào một cốc thủy tinh rồi theo dõi nhiệt độ của nước đá, người ta lập được bảng sau đây:

Thời gian (phút)

0        2       4      6     8    10     12     14      16      18      20

Nhiệt độ (°C)

-6     -3      -1      0     0       0      2        9      14      18      20

1. Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian.

2. Có hiện tượng gì xảy ra đối vói nước đá từ phút thứ 6 đến phút thứ 10? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

1. Vẽ đồ thị

2. Từ phút thứ 6 đến phút thứ 10 nhiệt độ không đổi và bằng 0°C: Nước đông đặc.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24-15.4 trang 73 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF