ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 24-15.4 trang 73 SBT Vật lý 6

Bài tập 24-15.4 trang 73 SBT Vật lý 6

Bỏ vài cục nước đá lấy từ trong tủ lạnh vào một cốc thủy tinh rồi theo dõi nhiệt độ của nước đá, người ta lập được bảng sau đây:

Thời gian (phút)

0        2       4      6     8    10     12     14      16      18      20

Nhiệt độ (°C)

-6     -3      -1      0     0       0      2        9      14      18      20

1. Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian.

2. Có hiện tượng gì xảy ra đối vói nước đá từ phút thứ 6 đến phút thứ 10? 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

1. Vẽ đồ thị

2. Từ phút thứ 6 đến phút thứ 10 nhiệt độ không đổi và bằng 0°C: Nước đông đặc.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24-15.4 trang 73 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Vân

  Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự đông đặc?
  A. Tuyết rơi
  B. Đúc tượng đồng
  C. Làm đá trong tủ lạnh
  D. Rèn thép trong lò rèn

  Theo dõi (0) 7 Trả lời
 •  
   
  Thanh Nguyên

  Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự đông đặc?
  A. Tuyết rơi
  B. Tương tự nhau
  C. Ngược nhau
  D. Trùng nhau

  Theo dõi (0) 8 Trả lời
 • Hoa Lan

  1.Chất rắn bắt đầu nóng chảy ở nhiệt độ......

  2.Chất rắn này là...vì...

  3.Để đưa chất rắn từ 60*C tới nhiệt độ nóng chảy cần...

  4.Thời gian nóng chảy của chất rắn là....

  5.Sự đông dặc bắt dầu ở phút thứ...

  6.Thời gian đông dặc kéo dài.........

  Theo dõi (0) 6 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1