YOMEDIA
NONE

Bài tập C2 trang 76 SGK Vật lý 6

Giải bài C2 tr 76 sách GK Lý lớp 6

Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu nóng chảy? Lúc này băng phiến tồn tại ở thể nào?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C2

Dựa vào bảng kết quả thí nghiệm: 

Ta có: Băng phiến bắt đầu nóng chảy ở 800C.

Lúc này băng phiến tồn tại ở thể rắn và lỏng

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C2 trang 76 SGK Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON