ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 24-15.1 trang 73 SBT Vật lý 6

Bài tập 24-15.1 trang 73 SBT Vật lý 6

Trong các hiện tượng sau đấy, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy?

A. Bỏ một cục nước đá vào một cốc nước.

B. Đốt một ngọn nến.

C. Đốt một ngọn đèn dầu.

D. Đức một cái chuông đồng. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn C.

Đốt một ngọn đèn dầu là hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24-15.1 trang 73 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1