AMBIENT

Bài tập C3 trang 49 SGK Vật lý 6

Giải bài C3 tr 49 sách GK Lý lớp 6

Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chồ trống của câu sau :

Muốn lực nâng vật (1) ............................ trọng lượng của vật thì phải làm cho khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng cua lực nâng (2)...................... khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của trọng lượng vật.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C3

(1) Nhỏ hơn

(2) Lớn hơn

 • Muốn lực nâng vật nhỏ hơn trọng lượng của vật thì phải làm cho khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng cua lực nâng lớn hơn khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của trọng lượng vật.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C3 trang 49 SGK Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
 • Allen Walker

  Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống ?

  a. Đòn bẩy luôn có.......và có........tác dụng vào nó

  b. Khi khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của người lớn hơn khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của vật cần nâng thì dùng đòn bẩy này được lợi......

  Theo dõi (0) 9 Trả lời
 • Hello Bro!

  Câu 1. Khi sử dụng đòn bẩy, cách làm nào dưới đây không làm giảm lực nâng vật?

  A. Đặt điểm tựa O gần với điểm tác dụng của vật hơn điêm tác dụng của lực nâng vật.

  B. Đặt điểm tác dụng của lực nâng vật ra xa điểm tựa o hom điểm tác dụng của vật.

  C. Buộc thêm trọng vật lên đòn bẩy gần với điểm tác dụng của lực nâng vật.

  D. Buộc thêm trọng vật lên đòn bẩy gần với điểm tác dụng của vật cần nâng.


   

  Theo dõi (0) 12 Trả lời
 • Dương Nguyễn

  Ta thấy kéo cắt tóc, cắt giấy thường có lưỡi kéo dài, tay cầm ngắn còn kéo cắt tôn, cắt sắt có lưỡi kéo ngắn , tay cầm dài. Hãy giải thích vì sao người ta lại chế tạo như vậy ?

  Theo dõi (1) 1 Trả lời

 

AMBIENT
?>