ADMICRO
UREKA

Bài tập C3 trang 49 SGK Vật lý 6

Giải bài C3 tr 49 sách GK Lý lớp 6

Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chồ trống của câu sau :

Muốn lực nâng vật (1) ............................ trọng lượng của vật thì phải làm cho khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng cua lực nâng (2)...................... khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của trọng lượng vật.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C3

(1) Nhỏ hơn

(2) Lớn hơn

  • Muốn lực nâng vật nhỏ hơn trọng lượng của vật thì phải làm cho khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng cua lực nâng lớn hơn khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của trọng lượng vật.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C3 trang 49 SGK Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON