YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 15.11 trang 51 SBT Vật lý 6

Bài tập 15.11 trang 51 SBT Vật lý 6

 Một người gánh một gánh nước. Thùng thứ nhất nặng 20kg, thùng thứ hai nặng 30kg. Gọi điểm tiếp xúc giữa vai với đòn gánh là O, điểm treo thùng thứ nhất vào đòn gánh là O1, điểm treo thùng thứ hai vào đòn gánh là O2. Hỏi OO1 và OO2 có giá trị nào sau đây thì gánh nước cân bằng?

A. OO1 = 90cm, OO2 = 90cm.

B. OO1 = 90cm, OO2 = 60cm.

C. OO1 = 60cm, OO2 = 90cm.

D. OO1 = 60cm, OO2 = 120cm. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn B

Trọng lượng của thùng thứ nhất là:

P1 = 10.m = 10.20 = 200N

Trọng lượng của thùng thứ hai là:

P2 = 10.m = 10.30 = 300N

Để gánh nước cân bằng thì:

P1d1 = P2d2

Chỉ có đáp án B là thỏa mãn:

200.90 = 300.60

Vậy OO1 và OO2 có giá trị OO1 = 90cm, OO2 = 60cm.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.11 trang 51 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF