YOMEDIA
UREKA

Bài tập 15.13 trang 52 SBT Vật lý 6

Bài tập 15.13 trang 52 SBT Vật lý 6

Hình 15.8 vẽ hai người dùng đòn bẩy để nâng cùng một vật nặng. Nếu gọi F1 là lực ấn của tay người ở hình 15.8a, F2 là lực nâng của người ở hình 15.8b thì:

A. F1 > F2 vì B1O1 < B2O2 và A1O1 = A2O2

B. F1 < F2 vì B1O1 < B2O2 và A1O1 = A2O2

C. F1> F2 vì đòn bẩy thứ nhất dài hơn.

D. F1 = F2 vì hai đòn bẩy dài bằng nhau. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn A
Gọi F1 là lực ở hình 15.8a, F2 là lực ở hình 15.8b .
Vì B1O1 < B2O2 và A1O1 = A2O2 nên F1 > F2.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.13 trang 52 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON