ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập C4 trang 49 SGK Vật lý 6

Giải bài C4 tr 49 sách GK Lý lớp 6

Tìm ví dụ sử dụng đòn bẩy trong cuộc sống.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời Bài tập C4

 
 

Một số dụng cụ sử dụng như đòn bẩy trong cuộc sống: cái kéo, kềm bấm, xe cút kít, mái chèo thuyền.

 

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C4 trang 49 SGK Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1