ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 15.1 trang 49 SBT Vật lý 6

Bài tập 15.1 trang 49 SBT Vật lý 6

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

a) Đòn bẩy luôn có........... và có......... tác dụng vào nó.

b) Khi khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của người lớn hơn khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của vật cần nâng thì dùng đòn bẩy này được lợi về............ 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Đòn bẩy luôn có điểm tựa và có các lực tác dụng vào nó.

b) Khi khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của người lớn hơn khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của vật cần nâng thì dùng đòn bẩy này được lợi về lực.

 

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.1 trang 49 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1