YOMEDIA
UREKA

Bài tập 15.3 trang 49 SBT Vật lý 6

Bài tập 15.3 trang 49 SBT Vật lý 6

Hãy điền các kí hiệu O (điểm tựa O), O1 (điểm tác dụng của vật), O2 (điểm tác dụng của người) vào các vị trí thích hợp trên các vật là đòn bẩy ở hình 15.2.

Trong các đòn bẩy trên dùng cái nào được lợi về lực 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Các kí hiệu O (điểm tựa O), O1 (điểm tác dụng của vật), O2 (điểm tác dụng của người) được biểu như hình vẽ dưới:

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.3 trang 49 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON