ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 21.4 trang 66 SBT Vật lý 6

Bài tập 21.4 trang 66 SBT Vật lý 6

Hai chốt A và B của mạch điện tự động vẽ ở hình 21.2a và 21.2b sẽ tiếp xúc nhau khi nhiệt độ tăng hay giảm? Hãy vẽ trạng thái của các băng kẹp ở các mạch điện này khi nhiệt độ tăng 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Hình 21.2a: khi nhiệt độ tăng.

Hình 21.2b: khi nhiệt độ giảm.

* Hình vẽ trạng thái của băng kép ở các mạch điện khi nhiệt độ tăng:

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.4 trang 66 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1