ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 21.11 trang 68 SBT Vật lý 6

Bài tập 21.11 trang 68 SBT Vật lý 6

Một thanh đồng gồm hai đoạn AB và BC vuông góc với nhau như hình 21.6. Đầu C được giữ cố định. Khi đốt nóng thanh đồng thì đầu A có thể dịch chuyển tới vị trí nào trong hình 21.6. Biết AB và BC luôn vuông góc với nhau

Giải SBT Vật Lí 6 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 6

A. vị trí 1      B. vị trí 2     

C. vị trí 3      D. vị trí 4 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn B

Vì khi đốt nóng thanh đồng BC sẽ dài ra vì sự dãn nở vì nhiệt của chất rắn, thanh đồng AB cũng bị dài ra do sự dãn nở vì nhiệt của chất rắn. Mà thanh đồng AB và BC luôn vuông góc với nhau nên đầu A có thể dịch chuyển đến vị trí 2.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.11 trang 68 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1