ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 21.12 trang 68 SBT Vật lý 6

Bài tập 21.12 trang 68 SBT Vật lý 6

Hình nào trong hình 21.7 vẽ đúng băng kép đồng – nhôm (Cu - Al) trước khi được nung nóng (1) và sau khi được nung nóng (2)?

Giải SBT Vật Lí 6 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 6 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn D

Vì nhôm nở vì nhiệt nhiều hơn so với đồng nên mặt lõm cong về phía đồng.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.12 trang 68 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1