YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 18.6 trang 58 SBT Vật lý 6

Bài tập 18.6 trang 58 SBT Vật lý 6

Khi nung nóng vòng kim loại vẽ ở hình 18.2 thì

A. bán kính R1 tăng, bán kính R2 giảm.

B. bán kính R2 tăng, bán kính R1 giảm.

C. chiều dài d giảm.                        

D. cả R1, R2 và d đều tăng.

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn D

Khi nung nóng vòng kim loại vẽ ở hình 18.2 thì cả R1, R2 và d đều tăng.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.6 trang 58 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF