ON
YOMEDIA

Nguyễn Nhật Minh Tân's Profile

Nguyễn Nhật Minh Tân

Nguyễn Nhật Minh Tân

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 6
Điểm 27
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (20)

 • Nguyễn Nhật Minh Tân đã đặt câu hỏi: Giúp mình với!!!! Cách đây 2 năm

  Để kéo một vật có trọng lượng 150N lên cao thì cần phải dùng 1 lực kéo ntn?

  a. Khi dùng ròng rọc cố định?

  b.Khi dung ròng rọc động?

  c.Khi dùng ròng rọc động và rong rọc cô định?

   

   

   

 • Nguyễn Nhật Minh Tân đã đặt câu hỏi: Giúp mình với!!!! Cách đây 2 năm

  Để kéo một vật có trọng lượng 150N lên cao thì cần phải dùng 1 lực kéo ntn?

  a. Khi dùng ròng rọc cố định?

  b.Khi dung ròng rọc động?

  c.Khi dùng ròng rọc động và rong rọc cô định?

   

   

   

 • Nguyễn Nhật Minh Tân đã trả lời trong câu hỏi: Báo cáo sai phạm??? Cách đây 2 năm

  Mình nghĩ là ko

 • Hạt nảy mầm cần những điều kiện gì?Các điều kiện được vận dụng như thế nào trong sản xuất? Vì sao phải gieo hạt đúng thời vụ? 

  Gip minh voi ngay mai thi rồi

 • Hạt nảy mầm cần những điều kiện gì?Các điều kiện được vận dụng như thế nào trong sản xuất? Vì sao phải gieo hạt đúng thời vụ? 

  Gip minh voi ngay mai thi rồi

 • Hạt nảy mầm cần những điều kiện gì?Các điều kiện được vận dụng như thế nào trong sản xuất? Vì sao phải gieo hạt đúng thời vụ? 

  Gip minh voi ngay mai thi rồi

 • Hạt nảy mầm cần những điều kiện gì?Các điều kiện được vận dụng như thế nào trong sản xuất? Vì sao phải gieo hạt đúng thời vụ? 

  Gip minh voi ngay mai thi rồi

 • Nguyễn Nhật Minh Tân đã trả lời trong câu hỏi: sự phân bố các loại gió chính trên trái đất Cách đây 2 năm

  Các loại gió chính 

  gió tây ôn đới 

  gió mậu dịch

  gió mùa

  gió địa phương

  Không khí dù nhất nhẹ vẫn có sức nén xuống mặt Trái Đất gọi là khí áp

  sụ phân bố

  khí áp được phân bố trên trái đất thành các đai khí áp thấp và khí áp cao từ xích đạo về cực

  các đai khí áp thấp nằm ở khoảng vĩ độ 00 và khoảng vĩ độ 600 bắc và nam

  các đai khí áp cao nằm ở khoảng vĩ độ 300 bắc và nam và 900 bắc và nam (cực bắc và cực nam)

  nhớ cho mình 5 sao nhé

   

 • Nguyễn Nhật Minh Tân đã đặt câu hỏi: sự phân bố các loại gió chính trên trái đất Cách đây 2 năm

  Sự phân bố các loại gió chính trên trái đất?khí áp là gì ?sự phân bố các đai khí áp trên trái đất ? (theo vĩ độ)

   

 • Nguyễn Nhật Minh Tân đã trả lời trong câu hỏi: Bài thơ vef nhà Đường trong SGK. Cách đây 2 năm

Điểm thưởng gần đây (10)

 • Nguyễn Nhật Minh Tân: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Nguyễn Nhật Minh Tân: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Nhật Minh Tân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Nhật Minh Tân: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Nhật Minh Tân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Nhật Minh Tân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Nhật Minh Tân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Nhật Minh Tân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Nhật Minh Tân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Nhật Minh Tân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1