ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10.8 trang 35 SBT Vật lý 6

Bài tập 10.8 trang 35 SBT Vật lý 6

Hãy chỉ ra câu mà em cho là không đúng.

A. Khối lượng của túi đường chỉ lượng đường chứa trong túi.

B. Trọng lượng của một người là độ lớn của lực hút của Trái Đất tác dụng lên người đó.

C. Trọng lượng của một vật tỉ lệ thuận với khối lượng của vật đó.

D. Khối lượng của một vật phụ thuộc vào trọng lượng của nó. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn D

Khối lượng của một vật không phụ thuộc vào trọng lượng của nó , vật luôn có khối lượng nhưng có khi không có trọng lượng. Vậy câu không đúng là: Khối lượng của một vật phụ thuộc vào trọng lượng của nó

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.8 trang 35 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1