ADMICRO
UREKA

Bài tập 10.11 trang 36 SBT Vật lý 6

Bài tập 10.11 trang 36 SBT Vật lý 6

 Một cặp sách có trọng lượng 35N thì có khối lượng là bao nhiêu gam?

A. 3,5g

B. 35g

c. 350g

D. 3500g 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn D

Ta có trọng lượng P = 10.m

\(\Rightarrow m = \frac{P}{{10}} = \frac{{35}}{{10}} = 3,5kg = 3500g\)

Vậy cặp sách có trọng lượng 35N thì có khối lượng 3,5kg và bằng 3500g

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.11 trang 36 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF