ADMICRO
UREKA

Bài tập 10.13 trang 36 SBT Vật lý 6

Bài tập 10.13 trang 36 SBT Vật lý 6

Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung phù hợp ở cột bên phải ở cột bên phải.

1. Một chiếc xe tải có khối lượng 3 tấn thì có trọng lượng

a) nhỏ hơn 10 một chút.

2. Nếu tính chính xác, trọng lượng của xe tải 3 tấn phải

b) chấp nhận công thức p = 10m đế tìm trọng lượng của một vật, nếu biết khối lượng của nó.

3. Nếu tính chính xác thì hệ số tỉ lệ trong công thức P(N) = 10m(kg) phải

c) nhỏ hơn 3.000N một chút.

4. Trong thực tế, nếu không cần độ chính xác cao, ta vẫn

d) 30.000N

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

+ 1d: Một chiếc xe tải có khối lượng 3 tấn thì có trọng lượng 30000N

+ 2c: Nếu tính chính xác, trọng lượng của xe tải 3 tấn phải nhỏ hơn 30000N một chút (và bằng 2.940N)

+ 3a: Nếu tính chính xác thì hệ số tỉ lệ trong công thức P(N) = 10m(kg) phải nhỏ hơn 10 một chút (hệ số này là P(N)= 9,8m(kg))

+ 4b: Trong thực tế, nếu không cần độ chính xác cao, ta vẫn chấp nhận công thức p = 10m để tìm trọng lượng của một vật, nếu biết khối lượng của nó.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.13 trang 36 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF