ADMICRO
UREKA

Bài tập 10.14 trang 37 SBT Vật lý 6

Bài tập 10.14 trang 37 SBT Vật lý 6

Khi treo một vật khối lượng m1 vào lực kế thì độ dài thêm ra của lò xo lực kế là Δl1 = 3cm. Nếu lần lượt treo vào lực kế các vật có khối lượng m2 = 2m, \({m_3} = \frac{1}{3}{m_1}\) thì độ dài thêm ra của lò xo lực kế sẽ lần lượt là:

A. Δl2 = 1,5cm; Δl3 = 9cm.

B. Δl2 = 6cm; Δl3 = 1cm.

C. Δl2 = 2cm; Δl3 = 1/3cm.

D. Δl2 = 1/3cm; Δl3 = 2cm.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn B

Ta có:

Nếu m2­ = 2m1 thì độ dài thêm ra của lò xo ∆l2 = 2∆l1 = 2.3 = 6cm

Nếu \({m_3} = \frac{1}{3}{m_1}\) thì độ dài thêm ra của lò xo là :

\({\rm{\Delta }}{l_3} = \frac{1}{3}{\rm{\Delta }}{l_1} = \frac{1}{3}.3 = 1cm\)

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.14 trang 37 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF