YOMEDIA
NONE

Bài tập 8 trang 49 SGK Vật lý 11

Giải bài 8 tr 49 sách GK Lý lớp 11

Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220V – 1000 W.

a) Cho biết ý nghĩa các số ghi trên  dãy.

b) Sử dụng ấm điện với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ 250C. Tính  thời gian đun nước biết hiệu suất của ấm là 90% và nhiệt dung riêng của nước là 4 190 J (Kg.k)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 8

Nhận định và phương pháp: 

Bài 8 là dạng bài xác định tính thời gian đun nước của một ấm điện khi biết hiệu suất và nhiệt dung riêng của nước

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải theo các bước như sau:

  • Bước 1: Xác định ý nghĩa các thông số ghi trên ấm điện: Hiệu điện thế định mức và công suất định mức của ấm

  • Bước 2: Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi lượng nước đã cho : \(Q = mc({t_2}-{\rm{ }}{t_1})\)

  • Bước 3: Lượng điện năng tiêu thụ là : \(A = Pt\)

  • Bước 4: Thay số tính toán để tìm \(t\) là thời gian đun sôi.

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 8 như sau: 

 • Ta có: 

Câu a:

 • Số vôn (220V) có ý nghĩa là hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai đầu dây dụng cụ này, còn gọi là hiệu điện thế định mức khi đo dụng cụ nay hoạt động bình thường.

 • Số oát (1000 W) là công suất định mức của dụng cụ, nghĩa là công suất tiêu thụ điện năng của dụng cụ với đúng hiệu điện thế định mức.  

Câu b:

 • Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi lượng nước đã cho là : \(Q = mc({t_2}-{\rm{ }}{t_1})\)

 • Lượng điện năng tiêu thụ là : \(A = {\rm{ }}Q.{\rm{ }}\frac{{100}}{{90}} = Pt\)

 • Từ đó suy ra thời gian đun nước là:

\(t = \frac{{10Q}}{{9P}} = \frac{{100mc({t_{2}} - {\rm{ }}{t_1})}}{{9P}} \approx {\rm{ }}698{\rm{ }}s = \) 11 phút 38 giây.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 8 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 49 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON