YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 63 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 63 SGK Vật lý 11 nâng cao

Hai bóng đèn có công suất định mức lần lượt là 25W và 100W đều làm việc bình thường ở hiệu điện thế 110V. Hỏi:

a) Cường độ dòng điện qua bóng đèn nào lớn hơn?

b) Điện trở của bóng đèn nào lớn hơn?

c) Có thể mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào mạng điện có hiệu điện thế 220V được không ? Đèn nào sẽ dễ hỏng (cháy)? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Đèn Đ1 (110V, 25W) hoạt động bình thường có:

\({I_1} = \frac{{{P_1}}}{{{U_1}}} = \frac{{25}}{{110}} = 0,23\left( A \right)\)

Đèn Đ2 (110V, 100W) hoạt động bình thường có:

\(\begin{array}{l} {I_2} = \frac{{{P_2}}}{{{U_2}}} = \frac{{100}}{{110}} = 0,91\left( A \right)\\ \Rightarrow {I_2} > {I_1} \end{array}\)

b) Ta có:

\(\begin{array}{l} {R_{{N_1}}} = \frac{{{U_1}^2}}{{{P_1}}} = \frac{{{{110}^2}}}{{25}} = 484\left( {\rm{\Omega }} \right)\\ {R_{{N_2}}} = \frac{{{U_2}^2}}{{{P_2}}} = \frac{{{{110}^2}}}{{100}} = 121\left( {\rm{\Omega }} \right)\\ \Rightarrow {R_{{N_1}}} > {R_{{N_2}}} \end{array}\)

c) Khi mắc nối tiếp 2 bóng đèn vào mạng điện 220V thì dòng điện qua 2 đèn bằng nhau:

\(I = \frac{U}{{{R_{{N_1}}} + {R_{{N_2}}}}} = \frac{{220}}{{484 + 121}} = 0,36\left( A \right)\)

Ta có I > I1 và I < I2 .

Do đó, đèn Đ1 sáng hơn bình thường và đèn Đsáng mờ, do đó đèn Đ1 dễ hỏng hơn.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 63 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF