ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8.1 trang 22 SBT Vật lý 11

Bài tập 8.1 trang 22 SBT Vật lý 11

Điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở dụng cụ hay thiết bị điện nào dưới đây khi chúng hoạt động ?

A. Bóng đèn dây tóc.   

B. Quạt điện.

C. Ấm điện.   

D. Acquy đang được nạp điện. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở Ấm điện.    

Đáp án C

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.1 trang 22 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1