ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8.5 trang 22 SBT Vật lý 11

Bài tập 8.5 trang 22 SBT Vật lý 11

Một acquy thực hiện công là 12 J khi di chuyển lượng điện tích 2 c trong toàn mạch. Từ đó có thể kết luận là

A. suất điện động của acquy là 6 V.

B. hiệu điện thế giữa hai cực của nó luôn luôn là 6 V.

C. công suất của nguồn điện này là 6 W.

D. hiệu điện thế giữa hai cực để hở của acquy là 24 V.

Lời giải:

Đáp án A

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Suất điện động của acquy là 6 V.

Đáp án A

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.5 trang 22 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1