YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 63 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 63 SGK Vật lý 11 nâng cao

Hai bóng đèn có các hiệu điện thế định mức lần lượt là U1 = 110V và U2 = 220V. Tìm tỉ số các điện trở của chúng nếu công suất định mức của hai bóng đèn đó bằng nhau. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l} \frac{{{P_1}}}{{{P_2}}} = \frac{{\frac{{{U_1}^2}}{{{R_1}}}}}{{\frac{{{U_1}^2}}{{{R_2}}}}} = 1\\ \Rightarrow \frac{{{U_1}^2}}{{{R_1}}} = \frac{{{U_2}^2}}{{{R_2}}}\\ \Rightarrow \frac{{{R_1}}}{{{R_2}}} = \frac{{{U_1}^2}}{{{U_2}^2}} = {\left( {\frac{{110}}{{220}}} \right)^2} = \frac{1}{4} \end{array}\)

Đáp số: \({R_2} = 4{R_1}\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 63 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF