ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8.7 trang 23 SBT Vật lý 11

Bài tập 8.7 trang 23 SBT Vật lý 11

Bóng đèn 1 có ghi 220 V - 100 W và bóng đèn 2 có ghi 220 V - 25 W

a) Mắc song song hai đèn này vào hiệu điện thế 220 V. Tính điện trở R1 và R2 tương ứng của mỗi đèn và cường độ dòng điện I1 và I2 chạy qua mỗi đèn khi đó.

b) Mắc nối tiếp hai đèn này vào hiệu điện thế 220 V và cho rằng điện trở của mỗi đèn vẫn có trị số như ở câu a. Hỏi đèn nào sáng hơn và đèn đó có công suất lớn gấp bao nhiêu lần công suất của đèn kia ? 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) R1 = 484 Ω; I1 ≈ 0,455A; R2 = 1936 Ω; I2 ≈ 0,114A.

b) Công suất của đèn 1 là P1 ≈ 4W, của đèn 2 là P2 ≈ 16W = 4P1.

Vì vậy đèn 2 sáng hơn.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.7 trang 23 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1