YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 8.12 trang 24 SBT Vật lý 11

Bài tập 8.12 trang 24 SBT Vật lý 11

Một acquy có suất điện động là 12 V.

a) Tính công mà acquy này thực hiện khi dịch chuyển một êlectron bên trong acquy từ cực dương tới cực âm của nó.

b) Công suất của acquy này là bao nhiêu nếu có 3,4.1018 êlectron dịch chuyển như trên trong một giây. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) A = qU = 1,92.10-18J

b) Công suất của acquy là:

\(P = \frac{{qU}}{t} = \frac{{neU}}{t} = 3,{4.10^{18}}.1,{6.10^{ - 19}}.12 = 6,528W\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.12 trang 24 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF