ADMICRO
UREKA

Bài tập 7 trang 212 SGK Vật lý 11

Giải bài 7 tr 212 sách GK Lý lớp 11

Xét các tính chất kể sau của ảnh tạo bởi thấu kính:

1 Thật;

2 Ảo;

3 Cùng chiều với vật;

4 Ngược chiều với vật;

5 Lớn hơn vật.

Thị kính của kính hiển vi tạo ảnh có các tính chất nào ?

A. 1 + 4.

B. 2 + 4.

C. 1 + 3 + 5.

D. 2 + 3 + 5.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 7

Thị kính của kính hiển vi tạo ảnh có các tính chất : 

  • Ảo.

  • Cùng chiều với vật.

  • Lớn hơn vật.

⇒ Đáp án D

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 212 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON