ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 33.8 trang 92 SBT Vật lý 11

Bài tập 33.8 trang 92 SBT Vật lý 11

Kính hiển vi có vật kính L1 tiêu cự f1 = 0,8 cm và thị kính L2 tiêu cự f2 = 2 cm. Khoảng cách giữa hai kính là l = 16 cm.

a) Kính được ngắm chừng ở vô cực. Tính khoảng cách từ vật đến vật kính và số bội giác. Biết người quan sát có mắt bình thường với khoảng cực cận là OCc = 25 cm.

b) Giữ nguyên vị trí vật và vật kính, ta dịch thị kính một khoảng nhỏ để thu được ảnh của vật trên màn đặt cách thị kính 30 cm.

Tính độ dịch chuyển của thị kính, xác định chiều dịch chuyển. Tính số phóng đại ảnh. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) 

\(\begin{array}{l} {d_2}^\prime \to \infty ;{d_2} = {f_2} = 2cm\\ {d_1}^\prime = l - {d_2} = 14cm;\\ {d_1} = \frac{{14.0,8}}{{13,2}} = 0,85cm = 8,5mm\\ \Rightarrow {G_\infty } = \frac{{\delta .O{C_C}}}{{{f_1}{f_2}}} = \frac{{13,2.25}}{{0,8.2}} \approx 206 \end{array}\)

b) 

\(\begin{array}{l} {d_2}^\prime = 30cm;\\ {d_2} = \frac{{30.2}}{{28}} \approx 2,14cm > 2cm \end{array}\)

Dời ra vật kính đoạn Δd2 = 0,14cm = 1,4mm

Số phóng đại ảnh: 

\(k = {k_1}{k_2} = \frac{{{d_1}^\prime }}{{{d_1}}}.\frac{{{d_2}^\prime }}{{{d_2}}} = 230,1\)

 

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.8 trang 92 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1