ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 263 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 263 SGK Vật lý 11 nâng cao

Chọn câu đúng.

Công thức về số bội giác của kính hiển vi trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực là:

A. \({G_\infty } = \frac{{2\delta .D}}{{{f_1}{f_2}}}\)

B. \({G_\infty } = \frac{{\delta .D}}{{2{f_1}{f_2}}}\)

C. \({G_\infty } = \frac{{{f_1}{f_2}}}{{\delta D}}\)

D. \({G_\infty } = \frac{{\delta .D}}{{{f_1}{f_2}}}\) 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Công thức về số bộ giác của kính hiển vi trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực:   \({G_\infty } = \frac{{\delta .D}}{{{f_1}{f_2}}}\)

Chọn đáp án D.

 

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 263 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1