ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 33.5 trang 92 SBT Vật lý 11

Bài tập 33.5 trang 92 SBT Vật lý 11

Trên vành vật kính và thị kính của kính hiển vi thường có ghi các con số. Nêu ý nghĩa của các con số này :

 

Vật kính

Thị kính

A.

Số phóng đại ảnh

Tiêu cự

B.

Số phóng đại ảnh

Số bội giác ngắm chừng ở vô cực

C.

Tiêu cự

Số phóng đại ảnh

D.

Tiêu cự

Độ tụ

 

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án B

 

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.5 trang 92 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1