YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 212 SGK Vật lý 11

Giải bài 5 tr 212 sách GK Lý lớp 11

Viết công thức số bội giác của kính hiển vi khi mắt ngắm chừng ở vô cực.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 5

Số bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực:

\(G_\propto =\left |k_1 \right |.G_2=\frac{\delta .OC_c}{f_1f_2}\)

  Với \(\delta =O_1O_2-f_1-f_2\)

 • Trong đó:

  • \(G_\propto\): số bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực

  •  \(k_1\): số phóng đại của vật kính L1

  • \(G_2\): số bộ giác của thị kính L2

  • \(\delta\): độ dài quang học

  • \(f_1\): tiêu cự của vật kính L1

  • \(f_2\): tiêu cự của thị kính L2

  • Đ \(=OC_c\):  khoảng nhìn rõ gần nhất của mắt

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 212 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON