YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 124 SGK Vật lý 11

Giải bài 5 tr 124 sách GK Lý lớp 11

Phát biểu nào sau đây là sai? 

Lực từ là lực tương tác

A. Giữa hai nam châm.

B. Giữa hai điện tích đứng yên.

C. Giữa hai dòng điện.

D. Giữa một nam châm và một dòng điện.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 5

⇒ Chọn B.

Lực tương tác giữa hai điện tích là lực điện, nên câu B sai.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 124 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON