YOMEDIA
NONE

Bài tập 19-20.8 trang 51 SBT Vật lý 11

Bài tập 19-20.8 trang 51 SBT Vật lý 11

Một đoạn dây dẫn thẳng dài 89 cm được đặt vuông góc với các đường sức từ trong một từ trựờng đều. Cho biết khi dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn có cường độ 23 A, thì đoạn dây dẫn này bị tác dụng một lực từ bằng 1,6N. Xác định cảm ứng từ của từ trường đều.

A. 78.10-5 T.  

B. 78.10-3 T.

C. 78 T.

D. 7,8.10-3T. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án B

Lập luận tương tự bài taapj19 – 20.7, với α = π/2 và sinα = 1, ta suy ra cảm ứng từ của từ trường đều có độ lớn bằng:

\(B = \frac{F}{{I\ell }} = \frac{{1,6}}{{{{23.89.10}^{ - 2}}}} \approx {78.10^{ - 3}}T\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19-20.8 trang 51 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON