ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 19-20.5 trang 50 SBT Vật lý 11

Bài tập 19-20.5 trang 50 SBT Vật lý 11

Trong miền nào giữa hai dây dẫn thẳng đặt vuông góc với nhau trong cùng một mặt phảng thẳng đứng và có các dòng điện không đổi I1, I2 chạy qua như Hình 19-20.1 sẽ tạo ra các từ trường cùng hướng ?

Giải sách bài tập Vật Lí 11 | Giải sbt Vật Lí 11

A. 1 và 3.     B. 1 và 4.

C. 2 và 3.     D. 1 và 2. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án A

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19-20.5 trang 50 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1