ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 140 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 140 SGK Vật lý 11 nâng cao

Hãy chỉ ra đúng, sai trong các câu sau.

A. Các đường mạt sắt của từ phổ cho biết dạng của các đường sức từ.

B. Các đường sức của từ trường đều có thể là các đường cong cách đều nhau.

C. Nói chung các đường sức điện thì không kín, còn các đường sức từ và các đường cong kín.

D. Một hạt mang điện chuyển động theo quỹ đạo tròn trong từ trường thì quỹ đạo đó là một đường sức từ của từ trường. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
  Đúng       Sai      
A. Các đường mạt sắt của từ phổ cho biết dạng của các đường sức từ. X  
B. Các đường sức của từ trường đều có thể là các đường cong cách đều nhau.   X
C. Nói chung các đường sức điện thì không kín, còn các đường sức từ và các đường cong kín. X  
D. Một hạt mang điện chuyển động theo quỹ đạo tròn trong từ trường thì quỹ đạo đó là một đường sức từ của từ trường.   X

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 140 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1