ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 19 Từ trường

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 19 về Từ trường online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (13 câu):

 • Câu 1:

  Phát biểu nào sau đây là đúng?

  • A. Các đường mạt sắt của từ phổ chính là các đường sức từ.
  • B. Các đường sức từ của từ trường đều có thể là những đường cong cách đều nhau
  • C. Các đường sức từ luôn là những đường cong kín
  • D. Một hạt mang điện chuyển động theo quỹ đạo tròn trong từ trường thì quỹ đạo chuyển động của hạt chính là một đường sức từ.
  • A. Tương tác giữa hai dòng điện là tương tác từ.
  • B. Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt gây ra tác dụng từ.
  • C. Xung quanh mỗi điện tích đứng yên tồn tại điện trường và từ trường.
  • D. Đi qua mỗi điểm trong từ trường chỉ có một đường sức từ.
   
   
 • Câu 3:

  Phát biểu nào sau đây là không đúng?

  • A. Qua bất kỳ điểm nào trong từ trường ta cũng có thể vẽ được một đường sức từ.
  • B. Đường sức từ do nam châm thẳng tạo ra xung quanh nó là những đường thẳng.
  • C. Đường sức mau ở nơi có cảm ứng từ lớn, đường sức thưa ở nơi có cảm ứng từ nhỏ.
  • D. Các đường sức từ là những đường cong kín.
  • A. Các điện tích chuyển động.
  • B. Các điện tích đứng yên.
  • C. Nam châm đứng yên.
  • D. Nam châm chuyển động.
  • A. hình ảnh của các đường mạt sắt cho ta hình ảnh của các đường sức từ của từ trường.
  • B. hình ảnh tương tác của hai nam châm với nhau.
  • C. hình ảnh tương tác giữa dòng điện và nam châm.
  • D. hình ảnh tương tác của hai dòng điện chạy trong hai dây dẫn thẳng song song.
  • A. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.
  • B. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.
  • C. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó.
  • D. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh.
 • Câu 7:

  Phát biểu nào sau đây là không đúng: Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì:

  • A. có lực tác dụng lên một dòng điện khác đặt song song cạnh nó.
  • B. có lực tác dụng lên một kim nam châm đặt song song cạnh nó.
  • C.  có lực tác dụng lên một hạt mang điện chuyển động dọc theo nó.
  • D. có lực tác dụng lên một hạt mang điện đứng yên đặt bên cạnh nó.
 • Câu 8:

  Phát biểu nào sau đây là sai:  Lực từ là lực tương tác

  • A. Giữa hai nam châm.
  • B. Giữa hai điện tích đứng yên.
  • C. Giữa hai dòng điện.
  • D. Giữa một nam châm và một dòng điện.
 • Câu 9:

  Đặt một kim nam châm nhỏ trên mặt phẳng vuông góc với một dòng điện thẳng. Khi cân bằng kim nam châm đó sẽ nằm theo hướng nào?

  • A. Kim nam châm nhỏ nằm cân bằng dọc theo hướng một đường sức từ của dòng điện thẳng song song.
  • B. Kim nam châm nhỏ nằm cân bằng dọc theo hướng một đường sức từ vuông góc với dòng điện thẳng.
  • C. Kim nam châm nhỏ nằm cân bằng vuông góc với hướng một đường sức từ của dòng điện thẳng.
  • D. Kim nam châm nhỏ nằm cân bằng dọc theo hướng một đường sức từ của dòng điện thẳng.
  • A. Tương tác giữa nam châm với nam châm
  • B. Tương tác giữa dòng điện với nam châm
  • C. Tương tác giữa dòng điện với dòng điện 
  • D. Cả 3 đáp án trên.
 • Câu 11:

  Tương tác từ không xảy ra trong trường hợp nào dưới đây? 

  • A. Một thanh nam châm và một dòng điện không đổi đặt gần nhau.
  • B. Hai thanh nam châm đặt gần nhau
  • C. Một thanh nam châm và một thanh đồng đặt gân nhau
  • D. Một thanh nam châm và một thanh sắt non đặt gần nhau
 • Câu 12:

  Tính chất nào sau đây của đường sức từ không giống với đường sức của điện trường (tĩnh )? 

  • A. Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức
  • B. các đường sức là những đường cong khép kín ( hoặc vô hạn ở hai đầu)
  • C. chiều của đường sức tuân theo những quy tắc xác định
  • D. chỗ nào từ trường ( hay điện trường) mạnh thì vẽ các đường sức mau và chỗ nào từ trường ( hay điện trường) yếu thì vẽ các đường sức thưa.
 • Câu 13:

  Đường sức từ có dạng là đường thẳng, song song, cùng chiều cách đều nhau xuất hiện 

  • A. xung quanh dòng điện thẳng
  • B. xung quạnh một thanh nam châm thẳng
  • C. trong lòng của một nam châm chữ U
  • D. xung quanh một dòng điện tròn
 

 

 

YOMEDIA
1=>1