ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 19-20.6 trang 50 SBT Vật lý 11

Bài tập 19-20.6 trang 50 SBT Vật lý 11

Tại điểm nào có kí hiệu không đúng với chiều của từ trường tạo bởi dòng điện không đổi I chạy trong một vòng dây dẵn hình tròn nằm trên mặt phẳng Hình 19-20.2 ?

Giải sách bài tập Vật Lí 11 | Giải sbt Vật Lí 11

A. Điểm 1.     B. Điểm 2.

C. Điểm 3.     D. Điểm 4. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án C

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19-20.6 trang 50 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1