ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 19-20.7 trang 51 SBT Vật lý 11

Bài tập 19-20.7 trang 51 SBT Vật lý 11

Một đoạn dây dẫn thẳng dài 128 cm được đặt vuông góc với các đường sức từ trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,83 T. Xác định lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn khi dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn này có cường độ 18 A.

A. 19 N.                        B. 1,9 N.               

C. 191 N.                      D. 1910 N. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án A

Áp dụng công thức về lực từ : F = Blsinα

Vì dòng điện thẳng đặt vuông góc với các đường sức từ trong từ trường đều, nên α = π/2 và sinα = 1.

Từ đó suy ra lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn: F = 0,83.18.128.10-2 ≈ 19N

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19-20.7 trang 51 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Pham Lan QH

  BÀI1,một đoạn dây dẫn MN nằm ngang trong từ trường đều có B=4.10-2 cho dòng điện I đi vào dây dẫn có chiều từ N đến M, dây có m=100g nằm cân bằng. xác định độ lớn dòng điện I và chiều của B

  BÀI 2. một ống dây dẫn gồm 2000 vòng, dài 4cm mang dòng điện 10A. xác định cảm ừng từ của từ trường trong lòng ống dây.

  BÀI 3. cho hai đoạn thẳng dài song song có I1=5A. I2=10A, đặt cách nhau 60cm. xác định cảm ứng từ tại điểm M là trung điểm của đoạn thẳng vuông góc với hai dây dẫn trong hai trường hợp:

  a, I1,Icùng chiều.

  b,I1,I2 ngược chiều.

  BÀI 4. một hạt bụi có khối lượng 10g mang điện tích 5.10-9C bay vào điện trường đều theo phương vuông góc với B, B=0,02T. xác định lực Lo ren xo tác dụng lên hạt và bán kính quỹ đạo của hạt bụi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lưu Trúc Phương

  Lực tương tác giữa hai điện tích là lục từ hay lực điện vậy ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1