YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 9 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 9 SGK Vật lý 11 nâng cao

Cho biết trong 22,4l khí Hidro ở 0oC và dưới áp suất 1 atm thì có 2.6,02.1023 nguyên tử Hidro. Mỗi nguyên tử Hidro gồm hai hạt mang điện tích là proton và electron. Hãy tính tổng các điện tích dương và tổng các điện tích âm trong 1 cm3 khí Hidro. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Trong 1 cm3 (hay 10-3 l) khí Hidro có số nguyên tử Hidro là :

\(n = \frac{{{{10}^{ - 3}}}}{{22,4}} \times 2 \times 6,02 \times {10^{23}} = 5,{375.10^{19}}\) nguyên tử  

  • Mỗi điện tích dương là e = 1,6.10-19 (C)

  • Tổng các điện tích dương: q = ne = 8,6 (C)

  • Tổng các điện tích âm : q = -8,6 (C)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 9 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF