ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.7 trang 4 SBT Vật lý 11

Bài tập 1.7 trang 4 SBT Vật lý 11

Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại, có khối lượng 5 g, được treo vào cùng một điểm O bằng hai sợi chỉ không dãn, dài 10 cm. Hai quả cầu tiếp xúc với nhau. Tích điện cho một quả cầu thì thấy hai quả cầu đẩy nhau cho đến khi hai dây treo hợp với nhau một góc 600.

Tính điện tích mà ta đã truyền cho các quả cầu. Lấy g = 10 m/s2.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Điện tích q mà ta truyền cho các quả cầu sẽ phân bố đều cho hai quả cầu. Mỗi quả cầu mang một điện tích q/2.

Hai quả cầu sẽ đẩy nhau với môt lực là  

\(F = k\frac{{{q^2}}}{{4{r^2}}}\)

Vì góc giữa hai dây treo α = 60° nên r = l= 10 cm. Mỗi quả cầu sẽ nằm cân bằng dưới tác dụng của ba lực: lực căng

\(\vec T\) của sợi dây, lực điện \(\vec F\)  và trọng lực \(\vec P\) của quả cầu (Hình 1.1G)

Ta có:

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&\begin{array}{l} \tan \frac{\alpha }{2} = \frac{F}{P} = \frac{{k{q^2}}}{{4{\ell ^2}mg}}\\ \Rightarrow q = \pm 2\ell \sqrt {\frac{{mg}}{k}\tan \frac{\alpha }{2}} \end{array}\\ {}&{q \approx \pm 3,{{58.10}^{ - 7}}C} \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.7 trang 4 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1