ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.3 trang 3 SBT Vật lý 11

Bài tập 1.3 trang 3 SBT Vật lý 11

Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên 3 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ

A. tăng lên 3 lần.    B. giảm đi 3 lần.

C. tăng lên 9 lần.    D. giảm đi 9 lần. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án D

Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên 3 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ giảm đi 9 lần.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.3 trang 3 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1