ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.4 trang 4 SBT Vật lý 11

Bài tập 1.4 trang 4 SBT Vật lý 11

Đồ thị nào trong Hình 1.1 có thể biểu diễn sự phụ thuộc của lực tương tác giữa hai điện tích điểm vào khoảng cách giữa chúng ?

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án D

Đồ thị hình D biểu diễn sự phụ thuộc của lực tương tác giữa hai điện tích điểm vào khoảng cách giữa chúng.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.4 trang 4 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1