ON
YOMEDIA

Hiền Chít's Profile

 Hiền Chít

Hiền Chít

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 1
Điểm 7
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (3)

  • Hiền Chít: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Hiền Chít: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • Hiền Chít: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng

 

1=>1