ON
YOMEDIA

Phan Linh's Profile

Phan Linh

Phan Linh

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 0
Điểm 8
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Phan Linh đã đặt câu hỏi: Chương 7: Mắt. Các dụng cụ quang Cách đây 7 tháng

  Bài 1. Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự 20(cm)

  a. Vật sáng AB cao 1(cm) đặt cách kính một khoảng 30(cm). Xác định vị trí tính chất.

  b. Xác định đại số phóng và vẽ hình.

  c. Dịch vật lại gần thấu kính 4(cm) thì ảnh dịch chuyển ra xa thấu kính 2(cm). Xác định vị trí của vật và vị trí ảnh ban đầu

  Bài  2. Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự 20(cm)

  a. Vật sáng AB cao 2(cm) đặt cách kính một khoảng 30(cm). Xác định vị trí tính chất.

  b. Xác định số phóng đại và vẽ hình.

  c. Dịch vật lại gần thấu kính 4(cm) thì ảnh dịch chuyển ra xa thấu kính 2(cm). Xác định vị trí của vật và vị trí ảnh ban đầu.

 • Phan Linh đã đặt câu hỏi: Bài 25. Tự cảm Cách đây 9 tháng

  Bài 1. Một cuộn dây có 1000 vòng quấn trên một ống dài 15cm có tiết diện 40pi cm 2 .
  a. Tính hệ số tự cảm của cuộn dây.
  b. Tính suất điện động tự cảm của ống dây khi trong thời gian 1,2s dòng điện qua ốngdây giảm từ 8A về 0.
   

  Bài 2. Ống dây hình trụ có lõi chân không, chiều dài l = 20cm, có 1000 vòng dây, bán kính vòng dây là R = 20cm. Dòng điện qua cuộn dây tăng đều từ 2 – 6A trong 1s,
  a. Tính độ tự cảm trong ống dây.
  b. Tính suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây.
   

  Bài 3. Một khung dây phẵng diện tích 20 cm 2 , gồm 10 vòng được đặt trong từ trường đều. Véc tơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẵng khung dây góc 30 0 và có độ lớn bằng 2.10 -4 T. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến 0 trong thời gian 0,01 s. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong thời gian từ trường biến đổi.
   

  Bài 4. Một khung dây tròn bán kính 10 cm gồm 50 vòng dây được đặt trong từ trường đều. Cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 60 0 . Lúc đầu cảm ứng từ có giá trị bằng 0,05 T. Tìm suất điện động cảm ứng trong khung nếu trong khoảng 0,05 s
  a) Cảm ứng từ tăng gấp đôi.
  b) Cảm ứng từ giảm đến 0.
   

  Bài 5. Một khung dây dẫn hình chữ nhật có diện tích 200 cm 2 , ban đầu ở vị trí song song với các đường sức từ của một từ trường đều có độ lớn B = 0,01 T. Khung quay đều trong thời gian t = 0,04 s đến vị trí vuông góc với các đường sức từ. Xác định suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.

Điểm thưởng gần đây (5)

 • Phan Linh: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tháng
 • Phan Linh: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tháng
 • Phan Linh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
 • Phan Linh: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 7 tháng
 • Phan Linh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng

 

1=>1